Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

espera
4934 b898
Reposted frombabyface babyface vialostindreams lostindreams
espera
1593 0621 500
nie ma nadziei.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiimi miimi
espera
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamiimi miimi
espera
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
espera
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
espera
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
espera
4967 af3b
Reposted froma-antimatter a-antimatter
espera
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5

June 27 2015

7022 485a 500
Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
3917 fef6 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viapantaloniara pantaloniara
9462 2502
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viajointskurwysyn jointskurwysyn
espera
espera
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

0568 3c40 500
espera
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaphenylethylamine phenylethylamine
espera
3840 d802
Reposted fromonlywhite onlywhite viaohshit ohshit
espera

June 26 2015

espera
Play fullscreen
i love you i love you i love you i love you
Reposted fromanabee anabee viatereseek tereseek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl